Banereglement

BANEREGLER BERG TENNISKLUBB

*Gjelder fra 21. mai 2021. Grunnet Covid 19-situasjonen er reglene endret og utvidet etter innspill fra Norges Tennisforbund, les reglene nøye. 

 1. Kun betalende medlemmer har lov til å benytte banene. Medlemmer har anledning til å spille med en gjest. Baneleie for gjesten er kr 100, som Vippses til 501838 – Berg Tennisklubb, før spill. Gjestespill skal som hovedregel foregå på bane 3 eller 4.
 2. Banebytte skjer hver hele time.
 3. Husk alltid å henge opp medlemskortet ditt på tavlen! Hvis det ikke henger kort på tavlen kan ikke banen regnes som reservert, og spillere må vike for andre av klubbens medlemmer. Medlemmer kan ikke booke to påfølgende timer for sammen å stå på banen i 2 timer. Kommer det ingen etter dere kan dere selvsagt fortsette å spille. Kort kan kun henges opp samme dag som man skal spille. Baneskifte finner sted hver hele time.
 4. Banene skal vannes skikkelig før og etter bruk. (** Se instruksjoner nederst!)
 5. Etter bruk og før vanning, skal banene kostes, start ytterst og gå i sirkler mot midten.
 6. Sko med knotter/grovt mønster skal ikke benyttes, bruk tennissko med jevn såle.
 7. Ta hensyn til naboer og andre spillere, unngå unødig støy, roping og banning.
 8. Dersom flere venter på å få spille, skal de som vil spille double ha prioritet. 
 9. Tilgang til banene går ikke gjennom privat eiendom. Tilgang til banene går via gangveien som går inn stikkveien som går opp fra Irisveien.
 10. Hvis du ankommer banene med bil, er det ikke tillatt å parkere i stikkveien inn mot banene eller langs banene. Det er beboerparkering i Irisveien og andre veier i nærområdet.
 11. Ta med alt av eget utstyr, baller drikkeflasker og søppel fra banene. Søppel kastes i søppelkasse plassert i stikkvei ved enden av bane

  *Koronavettregler:
 12. Kun friske og symptomfrie personer kan spille, generelle smittevernregler skal følges.
 13. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller.
 14. Inntil videre er det ikke mulig å benytte klubbhuset eller garderobene der.
 15. Berg Tennisklubb vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og fra NIF; og vil fortløpende oppdatere anbefalinger etter behov.
 16. Medlemmer som bryter reglene, vil kunne miste retten til å benytte banene i kortere eller lengre perioder.
 17. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

**
Våre baner har grusdekke som krever daglig vedlikehold. Alle medlemmer må ta ansvar for banene. 

Før du spiller:
Banen må alltid vannes før spill. Er det tørt, må det vannes spesielt godt. Området 2 meter foran grunnlinjen og 3 meter bak grunnlinjen må vannes ekstra godt.

Vanning skjer ved at slangetuten holdes litt skrått oppover og føres sakte frem og tilbake. Ikke rett tuten ned mot banen, det kan lage synlig hull. Ikke vann så mye at det oppstår dammer.

På varme dager kan det være nødvendig å vanne oftere. Tørre baner blir slitt svært raskt. Ta gjerne en pause og vann banene.

Etter spill:
Banen må kostes og linjene rengjøres. Start lang gjerdet og dra kosten rundt banen i ytterkant og forsette innover i en sirkel mot midten. Linjene feies etter at banene er kostet.
Banen skal kostes selv om ingen venter på å spille.

Takk for at du hjelper oss med å holde banene våre i god stand!

Styret Berg Tennisklubb
Mai 2021