Reklameplass

Berg tennisklubb ligger ved siden av Berg t-banestasjon. Tennisbanenes gjerder er godt synlige fra t-banen, som hver dag transporterer et stort antall personer forbi klubben. Å bli assosiert med idrettens sunne verdier er av stor betydning for enhver bedrift. Vi oppfordrer dem derfor til å kontakte Berg tennisklubb for et uforpliktende møte angående reklame på klubbens område.